polskikraft.pl

Blog tematyczny o odżywianiu, rodzajach piwa oraz zdrowiu

Lifestyle

Jak i kiedy zgłosić pracownika do ZUS: Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Jak i kiedy zgłosić pracownika do ZUS: Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Jednym z obowiązków pracodawcy zatrudniającego nowego pracownika jest zgłoszenie go do ZUS. W jakim terminie należy to zrobić? Jak zgłosić pracownika do ZUS? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Dlaczego jest to ważne dla pracodawcy?

Jak wspomniano we wstępie zgłoszenie nowego pracownika do ZUS jest jednym z obowiązków pracodawcy. Dlaczego jest ono takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że jest to podstawowy warunek legalnego zatrudnienia, a co za tym idzie pozwala uniknąć ewentualnych kar. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest także to, że zgłoszenie do ZUS obejmuje nie tylko ubezpieczenie emerytalne, czy rentowe, ale również wypadkowe, a co za tym idzie pozwala uniknąć konsekwencji, które mogłyby pojawić się w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy. 

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych?

Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych reguluje Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego przedsiębiorca musi zgłosić:

  • samego siebie – jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą bądź jest spólnikiem w spółce cywilnej, jawnej partnerskiej, komandytowej lub jednoosobowej spółce z o.o.;

  • pracowników – zatrudnionych na umowie o pracę, a także pracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz pracowników kontraktowych;

  • osoby wykonujące pracę nakładczą;

  • osoby współpracujące – czyli zarówno mieszkające z przedsiębiorcą w gospodarstwie domowym, jak i współpracujące z nim w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione osoby przedsiębiorca musi zgłosić również do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak katalog w tym przypadku obejmuje także członków rodzin pracowników, którzy nie posiadają innych tytułów do ubezpieczenia. Do ubezpieczenia chorobowego obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają natomiast jedynie osoby pozostające z pracodawcą w stosunku pracy (etatowcy), a pozostali mogą zostać zgłoszeni przez przedsiębiorcę dobrowolnie.

Kiedy zgłosić pracownika do ZUS?

Pracodawca zatrudniający nowych pracowników musi pamiętać nie tylko o prawidłowym ich zgłoszeniu do ZUS, ale również o tym, by zrobić to w odpowiednim terminie. Wynosi on bowiem 7 dni od zaistnienia obowiązku dokonania zgłoszenia.

Jak zgłosić pracownika do ZUS?

Zgłoszenia pracownika do ZUS należy dokonać nie tylko w odpowiednim terminie, ale również na właściwym druku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule dostępnym pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/kiedy-i-jak-zglosic-pracownika-do-zus/, a istotne jest także to, że zgłoszenia można dokonać również online. Jest to możliwe przy wykorzystaniu portalu CEIDG lub funkcjonalności programu Płatnik.

Konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia

Konsekwencje nieprawidłowego zgłoszenia pracownika do ZUS mogą być naprawdę poważne, ponieważ grozi w tym przypadku między innymi grzywna do 5 tys. złotych. Poza tym nieuczciwemu pracodawcy grozi kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2. Co istotne, każdą nieprawidłowość należy możliwie jak najszybciej naprawić oraz opłacić zaległe składki.

Podsumowując należy stwierdzić, że zgłoszenie pracownika do ZUS to obowiązek pracodawcy, którego nie można i nie warto bagatelizować. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że obecnie formalność tego typu można załatwić online.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij